Friday, 20 April 2012

Syarat Mati

"Syarat mati bukan sakit, syarat mati juga bukan tua, tapi syarat mati ialah hidup, dan kita semua ada syarat itu."